Islanninhevosten koulutus

Tarjoamme ammattitaitoista ratsutusta kaiken tasoisille islanninhevosille. Hevosten koulutuksesta ja ratsutuksesta vastaa Islannissa Hólarissa kouluttautunut hevosalan ammattilainen Jenni Kurki. Jenni kiinnittää hevosten koulutuksessa huomiota ennen kaikkea siihen, että yhteistyö hevosen ja ratsastajan välillä on mutkatonta. Hevosten halutaan reagoivan ratsastajan kevyisiin apuihin ja olevan positiivisia ja iloisia sekä valmiina työskentelemään ratsastajan kanssa ilman jännitystä.

Koulutuksessa Jenni asettaa paljon painoarvoa hyvään perustyöhön, josta on mahdollisuus rakentaa hevosta eteenpäin. On lisäksi tärkeää, että hevosen koulutus ja valmentaminen on suoritettu siten, että hevonen kykenee esittämään senhetkiset kykynsä parhaansa mukaan, mutta samalla vältetään ylisuoritusten tavoittelua mikä vaikeuttaisi hevosen jatkokoulutusta. Siten voi omistaja iloita edistyksestä ja parantaa yhteistyötään hevosensa kanssa.

Nuoren hevosen peruskoulutus ja askellajikoulutus

Jenni Kurki - Islanninhevosen koulutusta

Nuoren hevosen peruskoulutukseen kuuluu olennaisena osana maasta käsin työskentelyä erilaisissa muodoissa. Hevoselle kaikki uusi opetetaan ensin maasta käsin ja opit siirrettään sittemmin ratsastukseen. Nuoren hevosen koulutuksessa oleellista on pitää työskentely vaihtelevana ja hevoselle motivoivana, jotta oikea asenne ratsun työhön kehittyy alusta asti. Peruskoulutuksessa hevoselle opetetaan perusavut ja se oppii liikkumaan myös maastossa, yksin ja yhdessä. Kaiken perustana ensikoulutukselle on hevosen halu liikkua ja luottamus ratsastajaansa sekä hyvä reagointi eteen ajaville ja pidättäville avuille.

Peruskoulutusjakson kesto on hevoskohtainen ja riippuu hevosen psyykkisistä ja fyysisistä valmiuksista ja koulutuksessa edetään hevosen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Peruskoulutusjakson pituus on yleensä 5-6 vko, jonka jälkeen hevonen voi käydä kotitallillaan lepojaksolla ennen peruskoulutuksen toista jaksoa, eli niin sanottua askellajikoulutusta.

Askellajikoulutuksessa nuoren hevosen peruskoulutusta viedään eteenpäin kaikilla osa-alueilla. Hevonen oppii liikkumaan paremmassa tasapainossa ja itseään oikein käyttäen. Nimensä mukaisesti koulutusjakson tarkoituksena on opettaa hevonen kulkemaan perusaskellajien lisäksi puhtaassa töltissä. Askellajikoulutuksen kesto on hevoskohtainen, noin 6-12 viikkoa ja koulutusaika muokkautuu sen mukaan, mitkä ovat omistajan toiveet ja tavoitteet hevosen koulutustason suhteen.

Askellajien syventävää koulutusta eri-ikäisille hevosille

Kohderyhmänä on jo perus- ja askellajikoulutuksen saaneet hevoset, joiden koulutustasoa halutaan ylläpitää ja viedä eteenpäin. Koulutusjaksoilla on tarkoitus rakentaa yhteistyössä hevosen omistajan kanssa vankka perusta ratsukon yhteistyölle ja mahdollisesti ratkaista jo syntyneitä ongelmia hevosen askellajeissa tai käyttäytymisessä. Syventävä koulutus saattaa avata lisää hevosen kapasiteettia ja koulutussuunnitelmaa muokataan omistajan toiveiden ja hevosen kehittyvän kapasiteetin mukaan.

Jalostusnäyttelyhevosten valmennus ja esittäminen

Steina. Kuva Johanna Vaurio-Teräväinen

Jennillä on jo vuosien kokemus jalostushevosten valmennuksesta ja esittämisestä. Kokonaisarvosteltuja hevosia Jenni on esittänyt näyttelyssä kaikenkaikkiaan 2020 vuoden loppuun mennessä 44 ja arvosteltujen hevosten pisteiden keskiarvo oli tuolloin 7,81.
Jalostusarvosteluun tähtääviltä hevosilta vaaditaan kykyjen lisäksi hyvää fyysistä kuntoa ja yhteistyöhaluista ja varmaa suorittamista ratsastajansa kanssa. Oleellisena osana on myös oikea ruokinta ja kavioiden hoito. Jalostusnäyttelyyn tähtäävän hevosen valmennus onkin laaja kokonaisuus, missä hevosen koulutustasoa, voimaa ja suorituskykyä kehitetään, jotta sen kyvyt saadaan esille mahdollisimman hyvin, kuitenkin hevosen ehdoilla edeten. Jalostusnäyttelyvalmennuksen läpikäynyt hevonen on hyvin koulutettu käyttöhevonen, joka on valmis myös aloittamaan uransa kilparadoilla, mikäli niin halutaan.

Kilpailuihin tähtäävän hevosen valmennus ja kilpailutus

Steina. Kuva Johanna Vaurio-Teräväinen

Kilpailutan sopimuksen mukaan valmennuksessani olevia hevosia. Kilpailutussopimuksessa olevat hevoset ovat tehtäväänsä kapasiteettiltaan soveltuvia ja niille kerrytetään kokemusta kilpailemisesta ja saadaan mahdollisesti myyntiä tai jalostuskäyttöä ajatellen näyttöjä. Kilpailutussopimushevoset ovat aina pidemmän aikavälin sopimuksia. Jennillä on vuosien saatossa ollut lukuisia hevosia kilpailutettavana ja ne ovat saavuttaneet lukuisia sijoituksia kansallisen tason kilpailuissa ja SM-tasolla. Myös maajoukkue edustuksia on sopimushevosilla saavutettu. Hyvän alun kilpaiu-uralleen saanut hevonen on miellyttävä hevonen jatkossakin kilpailla ja opettaa myös tulevia ratsastajiaan lajiin. Kilpailumenestystä pidetään merkittävimpänä hevosen myyntiarvon mittarina ja jo muutaman hyvät kilpailusuoritukset voivat nostaa hevosen arvoa tuntuvasti.

Myyntihevosten läpiratsastus ja välitys

Jotta voimme avustaa ja konsultoida hevosesi myyntiä, on ensiarvoisen tärkeä tuntea hevonen riittävän hyvin, jotta hevosta osataan markkinoida oikein ja oikealle kohderyhmälle. Meille on tärkeää, että jokainen välittämämme hevonen löytää oikean ihmisen ja käyttötarkoituksen ja haluamme ostajakunnan myös luottavan puolueettomaan mielipiteeseemme.

Myynnin edistämistä varten on joskus paikallaan läpiratsuttaa hevosta joistakin kerroista aina pidemmänkin koulutusjakson verran. Myyntiin valmistavassa koulutusjaksossa palveluun kuuluu myös hevosen videointi ja valokuvaus ja olemme apuna hevosen markkinoinnissa, hinnoittelussa ja myynnin avustamisessa sekä mahdollisesti jo tiedossa olevien ostajaehdokkaiden tiedottamisessa. Myyntijaksolla hevonen on normaalin taksan mukaisesti koulutuksessa ja sen myyntihinnasta myyntipalkkio on 10%.

Askellajiratsastuksen opetusta

Ratsukoiden opetusta

Tarjoamme tallillamme valmennustunteja tallimme omille asiakkaille, mutta myös ulkopuoliselle ratsukoille....

Islanninhevossatulat & Islanninhevosvarusteet

Katso myös